Parc Gwledig Tŷ Mawr

Parc Gwledig Tŷ Mawr

Gorweddai Parc Gwledig Tŷ Mawr ar lannau afon Dyfrdwy, o dan fwâu carreg trawiadol Traphont Cefn.

Mae’r Parc Gwledig yn gartref i anifeiliaid fel mulod, moch a geifr, a hyd yn oed lamas. Gall teuluoedd ymweld â’r anifeiliaid a bwydo’r hwyaid a’r ieir rhydd. Mae’r parc hefyd yn gartref i lawer o flodau ac anifeiliaid gwyllt, adar a phryfaid sy’n ffynnu ar y tir na welai unrhyw blaladdwr gyda chemegau niweidiol.

Yn yr haf mae’r dolydd gwair yn llawn lliw a gall teuluoedd ddod yma i ymlacio a mwynhau picnic a’r golygfeydd godidog.

Oeddech chi’n gwybod?

Carlos a Pedro ydi enwau lamas Tŷ Mawr ac maen nhw’n amddiffyn y defaid rhag y llwynogod.

Mae Tŷ Mawr yn lle delfrydol i gerdded, pa un ai ydych chi’n mynd am dro o amgylch y parc neu’n dod yma i gychwyn taith hirach fel Llwybr Treftadaeth Cefn Mawr. Mae’r llwybr yma’n mynd â chi ar daith i bentref hanesyddol Cefn Mawr ac yn gyfle i chi archwilio’i dreftadaeth ddiwydiannol bwysig a mwynhau golygfeydd anhygoel o Ddyffryn Dyfrdwy.

Mae Tŷ Mawr ryw filltir i ffwrdd o Draphont Ddŵr Pontcysyllte, nodwedd allweddol yn Safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte a Chamlas Llangollen – dilynwch y llwybr ar hyd glannau afon Dyfrdwy i gyrraedd yma.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2024 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?