Milltiroedd Cymunedol

Milltiroedd Cymunedol

  • Children on Moel Famau

Mae mynd am dro yn aml yn golygu cerdded yn hamddenol ac edrych ar y golygfeydd deniadol!

Mae ein llwybrau Milltiroedd Cymunedol wedi’u dylunio gyda chymunedau ac ymwelwyr fel ei gilydd mewn golwg. Mae’n cymryd tua dwy awr i’w cwblhau ac yn eich cyflwyno chi i fusnesau lleol a llwybrau trafnidiaeth ar hyd y ffordd yn ogystal â datgelu trysorau cudd a gwella eich ffitrwydd (mae nifer y calorïau y byddwch yn eu llosgi ar bob taith wedi eu cyfrif).

Rydym wedi gwella’r llwybrau oedd eisoes yn bodoli gyda chamfeydd, gatiau a phontydd newydd ac wedi rhoi arwyddion arnynt i’w gwneud yn haws i’w ddilyn. Mae taflenni ar gael sy’n cynnwys map a gwybodaeth am yr hyn y byddwch yn ei weld ar y ffordd yn ogystal â syniadau ar gyfer cludiant lleol i fynd a chi at fan cychwyn y daith ac oddi yno wedyn ar y diwedd.

 

Llandyrnog

Taith gerdded gylchol hyfryd 4.3 milltir o amgylch pentref Llandyrnog, sy’n cynnwys rhan o Ddyffryn Clwyd nas chwiliwyd fawr gan neb.

 

Tremeirchion

Taith gylchol o Dremeirchion sy’n cysylltu â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa gyda phanoramâu eang o Ddyffryn Clwyd.

 

Llwybr Bryn Heulog, Llangollen

Taith gylchol drawiadol 4.5 milltir o Llangollen sy’n dringo’n ddigon i ddarparu golygfeydd gwych o Fro Llangollen, yn ogystal â mwynhau llonyddwch y gamlas.

 

Graigfechan

Cylchdaith o bentref Graigfechan, sydd yn cysylltu â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa ac yn cynnwys golygfeydd o Ddyffryn Clwyd a thu hwnt.

 

Llangynhafal and Hendrerwydd

Dewis o gylchdeithiau diddorol, sydd yn cynnwys Dyffryn Clwyd, Parc Gwledig Moel Famau a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa. Mae’r llwybrau’n mynd heibio nifer o nodweddion hanesyddol, gan gynnwys wyth ffermdy gwag, ffynnon sanctaidd hudol a’r eglwys trawiadol Sant Cynhafal.

 

Ceidiog

Taith odidog o Landrillo ar draws ffermdir, coetir, llwybrau glan yr afon a chyfle i weld golygfeydd gwych ar hyd dyffryn Ceidiog.

 

Yr Hen Rheilffordd

Mwynhewch tro hamddenol yn Nyffryn Dyfrdwy, ar hyd yr hen rheilffordd a’r gamlas ger Traphont Ddwr gwefreiddiol Pontcysyllte.

 

Llandegla

Mae Llandegla yn bentref gwledig dymunol o fewn Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Y mae wedi’i ymgolli mewn hanes cyfoethog ac amrywiol, gyda gweddilion y gorffennol i’w gweld hyd heddiw.

 

Llanbedr Dyffryn Clwyd

Cylchdeithiau o bentref Llanbedr Dyffryn Clwyd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

 

Betws Gwerful Goch

Taith gerdded gylchol 2 milltir o bentref Betws Gwerful Goch.

 

Prestatyn

Taith gerdded gylchol o dref glan y môr Prestatyn yn cynnwys Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

 

Cilcain

Cylchdeithiau o bentref hanesyddol Cilcain yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

 

Clywedog Clwyd

Taith gylchol 4.7 milltir yn Nyffryn Clwyd.

 

Pendref Dinbych

Taith gylchol yn Nyffryn Clwyd.

 

Henllan

Cylchdaith cerdded 4.2 milltir o bentref Henllan.

 

Llwybr Y Mwynglawdd

Llwybr rhif 15.

 

Nannerch

Dod yn fuan / Coming soon

 

Froncysyllte

Dod yn fuan / Coming soon

 

Garth

Dod yn fuan / Coming soon

 

Nantglyn

Dod yn fuan / Coming soon

 

Coed a Chreigiau ac Craig Adwy-Wynt

Teithiau cylchol o amgylch pentrefi Pwllglas a Llanfair Dyffryn Clwyd.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2023 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?