AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Parc Gwledig Loggerheads

Mae Parc Gwledig Loggerheads yn lle arbennig iawn, yn gyfoethog ei fywyd gwyllt a’i dreftadaeth, ac yn borth Gogleddol delfrydol i ymwelwyr sy’n dymuno crwydro Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Loggerheads in winter

Mae rhwydwaith o lwybrau gydag arwyddion yn ymestyn o’r parc – tua’r gorllewin i Barc Gwledig Moel Famau a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, tua’r gogledd ar hyd Llwybr y Lît i Gilcain a Cheunant y Cythraul, tua’r dwyrain i Gadole a Phantymwyn a thua’r de-ddwyrain i Faeshafn a Gwarchodfa Natur Leol Moel Findeg. Mae arweinlyfrau cerdded a mapiau ar gael o Ganolfan Bryniau Clwyd wrth ochr y maes parcio.

Saif Loggerheads islaw clogwyni carreg galch dramatig Dyffryn Alun ble mae’r afon yn mynd i mewn i geunentydd coediog serth a glaswelltiroedd agored a diarffordd.

Mae’r garreg galch yn dylanwadu ar bob rhan o’r parc a phentrefan cyfagos Cadole. Mae nid yn unig wedi llunio golwg y dirwedd ond mae’n dylanwadu hefyd ar y  planhigion sy’n tyfu yma, y glaswelltiroedd sy’n flodau drostynt ar ben y clogwyni yn ogystal â’r coetiroedd glan afon llaith.

Denodd y garreg galch ddiwydiant i’r ardal hefyd. Cafodd y gwythiennau mwynol cyfoethog yn y graig eu cloddio’n helaeth am blwm yn ystod y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac adeiladwyd Cadole i gartrefu’r mwyngloddwyr.

Mae’r golygfeydd carreg galch hardd wedi ysbrydoli arlunwyr – yn cynnwys tad paentio tirluniau ym Mhrydain, Richard Wilson – ac wedi denu niferoedd mawr o ymwelwyr am genedlaethau.

Loggerheads archive photo

Deuai bysus Crosville â miloedd o ymwelwyr o Lannau Mersi rhwng y 1920au a’r 1970au ac mae’r ardal yn dal i ddenu ymwelwyr heddiw.

Canolbwynt Parc Gwledig Loggerheads ydy’r Gerddi Te, gydag Afon Alun yn ffin iddynt ar un ochr a Chaffi Florence, Canolfan Bryniau Clwyd ac adeiladau adferedig y felin ar y llall.

Yma gall ymwelwyr eistedd a chael picnic neu fwynhau pryd ysgafn o’r caffi, ac mae lle i blant chwarae.

Mae dau lwybr cerdded cylchol i ymwelwyr eu crwydro – llwybr glan afon byr, cwbl hygyrch a llwybr 1.5 milltir hirach ar hyd glan yr afon ac i fyny drwy’r coedydd i ben y clogwyni carreg galch.

Heddiw mae Loggerheads yn llawer o bethau i lawer o bobl. Yn lle llawn antur i deuluoedd ei chwilota. Yn lle i ddod yn agos i fywyd gwyllt a phrofi prydferthwch golygfaol yr ardal. Neu ddim ond yn lle i ddianc rhag popeth a dadflino.

Cost parcio: Trwy'r dydd £5

                 4 awr £2

                 2 awr £1

 

Am gael gwybod mwy?

Parc Gwledig Loggerheads,
Ffordd Rhuthun, Yr Wyddgrug CH7 5LH.
Ffôn: 01824712757. Ebost: clwydianrangeaonb@denbighshire.gov.uk Cyfeirnod Grid: SJ200628.

Mae Canolfan Bryniau Clwyd yn llawn gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr, taflenni ac arddangosfeydd ynghylch yr ardal yn ogystal ag anrhegion ar gyfer pob achlysur ac mae ar agor bob dydd o 10am tan 5pm.

Mae Caffi Florence ar agor bob dydd ac mae’n darparu diodydd Masnach Deg, hufen iâ, cawl cartref, cinio a the prynhawn traddodiadol. Ffôn: 01352 810397.

Map o Lwybr Glan Afon Loggerheads

Map o Lwybr Glan Afon Loggerheads

Map printiadwy o’r llwybr 1km ar hyd Afon Alun trwy Barc Gwledig Loggerheads.

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter