Treftadaeth

Treftadaeth

 • Tŵr y Jiwbilî Jubilee Tower
  Tŵr y Jiwbilî - Jubilee Tower
 • Dyfrbont Pontcysyllte Aqueduct
  Dyfrbont Pontcysyllte Aqueduct
 • *Horseshoe Falls
  Rhaeadr y Bedol - Horseshoe Falls
 • *bridge on llangollen canal
  Camlas Llangollen - Llangollen Canal

Mae harddwch a chymeriad syfrdanol AHNE Bryniau Clwyd ac Dyffryn Dyfrdwy yn fwy na chanlyniad harddwch natur. Yr hyn a welwn o’n cwmpas yw cynnyrch miloedd o flynyddoedd o ddylanwad dynol; cenedlaethau sydd wedi meddiannu a gweithio’r tir.

Mae ffermio, mwyngloddio am fwynau neu gerrig, adeiladu aneddiadau, cestyll ac addoldai i gyd wedi siapio tirweddau cyfarwydd heddiw, gan gyfrannu at gyfoeth diwylliannol a chymeriad lleol unigryw.

Mae ein treftadaeth nid yn unig i’w chael mewn amgueddfeydd, ond mae’n parhau i fod yn rhan o’r dirwedd, i’w gweld mewn eglwysi a chaerau, adfeilion a henebion a hefyd yn y mynyddoedd, y caeau a’r cymoedd sy’n aros i gael eu darganfod.

Weithiau mae’r profiad yn ysblennydd – sefyll ar ragfuriau bryngaer o Oes yr Haearn neu’n croesi’r gamlas fordwyol uchaf yn y byd yn Nhraphont Ddŵr Pontcysyllte. Ar adegau eraill, gall atgofion tawel o’r gorffennol basio heb i neb sylwi – wal gerrig sych sydd wedi sefyll ers dwy ganrif, hen odynau calch neu dai injan a welir trwy lystyfiant.

Bob dydd, mae’r atgofion hyn o’r gorffennol yn ein cysylltu â’r cymunedau sy’n dal i fyw ac yn gweithio yn yr AHNE, gan fynd o gwmpas eu busnes yn union fel y maent wedi’i wneud ers milenia.

Oeddech chi’n gwybod?

Wrth gerdded drwy tanffordd cerddwyr gorsaf y Berwyn byddwch yn gweld gweddillion graffiti a adawyd gan filwyr y Rhyfel Byd Cyntaf ar eu ffordd i’r ffrynt.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?