Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

  • View of Gronant from Prestatyn Hillside
    View of Gronant, Coed Bell view point

Mae’r llwybr 177 milltir epig hwn ar hyd ffin Cymru-Lloegr o Gas-Gwent i Brestatyn yn seiliedig ar gloddwaith yr 8fed ganrif a adeiladwyd gan Frenin Offa o Mersia.

Mae’n mwynhau tirluniau anhygoel o amgylch Llangollen a Sgarp Eglwyseg, yn croesi Mynydd Rhiwabon a Rhosydd Llandegla, yn dilyn y gadwyn anhygoel o Fryniau Clwyd ac yn gorffen ger Llechwedd Prestatyn ar lan y môr Prestatyn ar yr arfordir.

Mae’n daith tridiau gwych i ddal y trên i’r Waun a cherdded i Brestatyn yna dal y trên gartref.

Mae llawer o deithiau cylchol gwych yn defnyddio rhannau o Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, felly mae’r wythïen wych yn cynnig o bosibl y ffordd orau i archwilio’r AHNE ar droed.

Hoffech chi gael gwybod mwy?

Ydy’n well mynd o’r de i’r gogledd neu o’r gogledd i’r de? Ydy o’n waith caled? Faint fydd yn ei gymryd i gerdded y llwybr cyfan?

YByddwch yn dod o hyd i atebion i’r cwestiynau hyn a mwy yn gwefan y Llwybrau Cenedlaethol

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?