Deg o Heriau yn Nyffryn Dyfrdwy

Deg o Heriau yn Nyffryn Dyfrdwy

  • *Pen y Pigyn Waterfall
    Rhaeadr Pen y Pigyn - Pen y Pigyn Waterfall
  • Dinas Brân
    Dinas Brân, Llangollen
  • View from Chain Bridge Dee Valley
    View from Chain Bridge, Dee Valley |

Mae’r prosiect Ein Tirlun Darluniadwy yn falch o lansio ‘Deg o Bethau i’w Gwneud yn Nyffryn Dyfrdwy’ – her haf am ddim i deuluoedd i archwilio tirlun hardd Dyffryn Dyfrdwy a darganfod Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte.

Lawrlwythwch y pdf i weld gweithgareddau’r her ym mhob safle – allwch chi gwblhau’r 10?

Tynnwch lun neu fideo wrth i chi gwblhau pob gweithgaredd a’u rhannu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio # EinTirlunDarluniadwy

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?