Briff Artist Preswyl

Briff Artist Preswyl

  • *pontcysyllte aueduct
    Traphont Dyfrbont Pontcysyllte / Pontcysyllte Aqueduct
  • *Castell Dinas Brân
    Castell Dinas Brân
  • *dee valley
    Dyffryn Dyfrdwy / The Dee Valley

Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy
Briff Artist Preswyl
Ionawr 2021 – Hydref 2021

Mae gennym gyfle cyffrous i hyd at bedwar o ymarferwyr creadigol neu dimau i archwilio a rhannu straeon tirwedd darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy a’i chymunedau.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan ymarferwyr amrywiaeth o ddisgyblaethau llenyddol neu’r gair llafar; gallai hyn gynnwys unrhyw beth o farddoniaeth i ryddiaith, ysgrifau teithio neu ddyddlyfr, recordiadau sain y gair llafar, cân, fideo neu’r cyfryngau digidol/podlediadau. Byddwn yn ystyried pob cais a dderbyniwn gan unigolion neu dimau creadigol lle mae cydweithrediad rhwng gwahanol gyfryngau artistig.

Rydym yn disgwyl y bydd dau o’r preswyliadau yn cael eu cwblhau yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg a’r ddau arall yn bennaf drwy gyfrwng y Saesneg.

Bydd preswyliadau’n digwydd yn ystod blwyddyn 3 o’n Prosiect Tirlun Darluniadwy, o Chwefror i Hydref 2021. Y gyllideb ar gyfer pob preswyliad yw £3,000, fodd bynnag efallai y bydd yn bosibl cynyddu hyn pe bai potensial i ddatblygu syniadau ymhellach.

Lawrlwythwch y brîff i gael manylion llawn y preswyliadau, ac i gael gwybodaeth am sut i wneud cais.

Dadlwythiadau Defnyddiol

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2021 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?