Taith Farddonol Dyffryn Dyfrdwy

Taith Farddonol Dyffryn Dyfrdwy

 • Gro Isa, Corwen
  Gro Isa, Corwen
 • Bryn Glyndŵr Mount, Glyndyfrdwy
  Bryn Glyndŵr Mount, Glyndyfrdwy
 • Rhaeadr y Bedol / Horseshoe Falls
  Rhaeadr y Bedol / Horseshoe Falls
 • Pont Llangollen Bridge
  Pont Llangollen Bridge
 • Dyfrbont Pontcysyllte Aqueduct
  Dyfrbont Pontcysyllte Aqueduct
 • Pont Gledrid Bridge
  Pont Gledrid Bridge

Croeso i daith farddonol Ein Tirlun Darluniadwy!

Dyma daith farddonol rithwir a grewyd gan Hywel Griffiths sy’n cynnwys cerddi a ysbrydolwyd gan chwe lleoliad yn Nyffryn Dyfrdwy.

Cliciwch ar y dolenni er mwyn archwilio’r chwe lleoliad:

Gro Isa, Corwen

Glyndyfrdwy

Rhaeadr y Bedol

Pont Llangollen

Dyfrbont Pontcysyllte

Pont Gledrid

Tra ym mhob un o’r lleoliadau, gallwch droi’r llun 360 gradd a darllen a gwrando ar y cerddi trwy glicio ar y blychau bach ar y sgrin.

Cliciwch ar y botymau eraill yn y llun er mwyn mynd i’r lleoliad nesaf, neu agorwch y map ar y dde er mwyn gweld, a symud i leoliadau eraill.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r cerddi.

Mae codau QR wedi’u gosod ym mhob un o’r lleoliadau yma i ymwelwyr ddarganfod y teithiau yma tra’u bod ar y safle.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2024 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?