Ein Cymunedau

Ein Cymunedau

  • Corwen

Ein Cymunedau. Ein Pobl. Dyma sy’n rhoi awyrgylch unigryw i’r ardal. Mae cenedlaethau o bobl sy’n byw ac yn gweithio o fewn yr AHNE wedi adeiladu ei ddiwylliant a threftadaeth, yn ogystal â ffurfio’r tirlun y mae cymaint o bobl yn dod i fwynhau.

Ac maent yn parhau i siapio’r AHNE heddiw. Mae gan bob tref a phentref eu personoliaeth eu hunain a hanes unigryw i’w adrodd. Mae ganddynt oll gymunedau bywiog a chyffrous sy’n aros i gael eu darganfod.

Oeddech chi’n gwybod?

Mae pedwar priffordd yn cwrdd yn Llangollen. Yr Afon Dyfrdwy, Camlas Llangollen, y rheilffordd stêm, a ffordd gerbydau Thomas Telford sef yr A5.

Mae helpu pobl i fod yn ymwybodol o’r ffordd maent yn cyfrannu at hanes Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, i ailgysylltu â’i gorffennol yn rhan bwysig o’r hyn a wnawn. Rydym wedi gweithio gyda rhai cymunedau a oedd eisiau ysgrifennu hanesion eu hunain; cynnal ymchwil; chwilota drwy’r archifau, casglu hen luniau ac atgofion. Canlyniad hyn yw cyfres o lyfrynnau am fywyd cymunedol yn un o dirluniau mwyaf gwerthfawr Prydain.

0 Sylwadau

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2021 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?