Camu’r Darluniadwy

Camu’r Darluniadwy

  • Canal Boat LLangollen
  • Dyfrbont Pontcysyllte Aqueduct
    Dyfrbont Pontcysyllte Aqueduct

Fel rhan o’r Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy, mae cyfres o deithiau cerdded wedi cael eu datblygu, a fydd yn arwain ymwelwyr a phobl leol at olygfeydd a nodweddion hanesyddol nad ydynt, efallai, wedi’u gweld o’r blaen ac i wella’u profiad a’u dealltwriaeth o Ddyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte.

View of Horseshoe Falls

Mae’r daith gerdded gyntaf, Cerdded yn Olion Traed Merched Llangollen, yn daith gylchol tair milltir o hyd o Blas Newydd, Llangollen ar hyd Dyffryn Pengwern a thrwy’r coetir ym Mhen y Coed.

Mae’r ail daith, Canfod Peirianwyr ac Artistiaid yn Llangollen, yn daith gylchol o Raeadr y Bedol, yn cynnwys golygfeydd bendigedig o Gamlas Llangollen a thirnodau hanesyddol, sydd wedi cael ei chofnodi’n gelfyddydol ers canrifoedd ac sydd wedi’i lleoli o fewn Dyffryn Dyfrdwy.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?